Køge Museum

Køge Museum skal sikre grundlaget for kundskab til den lokale kulturarv og formidle forandring, variation og kontinuitet i menneskets livsvilkår på Køge-egnen, for at man kan forholde sig til nutidens og fremtidens samfund. Museet ønsker derfor at give den besøgende en række sammenhængende indtryk af købstaden Køge og de omliggende landområder.

Kogemusseum469x469px.png