Køge Handel handelsbetingelser

Handelsbetingelser:
Du bedes venligst læse nærværende Handelsbetingelser igennem, før du afgiver din bestilling på køb, da Handelsbetingelserne er gældende for det elektroniske gavekort.

Køge Handel gavekort:
Køge Handel gavekort er et elektronisk gavekort, som du kan bruge i stedet for kontanter. Du anvender gavekortet, som en slags hævekort, dvs. at det er muligt at handle i flere forskellige butikker med det samme kort. Gavekortet har samme anvendelse som kontanter, men har også samme risiko for dig.

Gavekortet kan alene anvendes til betaling hos de butikker, der er tilsluttet Køge Handel.

Minimumsbeløb på et gavekort er kr. 100,00 og maksimumsbeløb er kr. 3.000,-

Køge Handel gavekort udbydes af:
Køge Handel
Vestergade 1 4600 Køge
Tlf. 4023 7008
Cvr.nr. 85279416
E-mail: [email protected]

Kvittering:
Når du har gennemført betalingen, modtager du straks en kvittering pr. mail. Vær opmærksom på korrekt indtastning af din e-mail adresse, så din bekræftelse når rigtig frem.

Du er bundet af betalingen, når du klikker på ”Udfør betaling”, og der står ”Betalingen er godkendt” på din skærm.

Du kan til enhver tid printe Handelsbetingelserne ud, som danner grundlag for den aftale du har indgået i forbindelse med køb af gavekortet. De gældende Handelsbetingelser kan til enhver tid findes på www.koegehandel.dk.

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, er du velkommen til at kontakte Køge Handel, som derefter vil hjælpe dig.

Se oplysninger om fortrydelsesret nedenfor.

Betaling:
Du kan anvende de betalingskort, som fremgår af betalingsmodulet.

Din betaling håndteres af DIBS (betalingsmodul).
DIBS håndterer alle betalinger og al kortdata og lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industri Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udvekslingen af oplysninger mellem os og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

Beløbet trækkes på din konto, når betalingen er gennemført.

Leveringsbetingelser:
Efter køb vil du eller din modtager modtage gavekortbeviset via den valgte leveringsmetode pr. email eller sms.

Såfremt du eller din modtager ikke får gavekortbeviset leveret pr. e-mail eller sms, skal underretning herom ske til Køge Handel, tlf.: 4023 7008, e-mail: [email protected]. I sådanne tilfælde vil der blive genereret et nyt gavekortbevis, forudsat at det ikke leverede gavekortbevis ikke er blevet aktiveret, da det ellers anses for at være modtaget.

Priser og moms:
Alle viste priser er i danske kroner og inkl. moms.

Gyldighedsperiode:
Gavekortet/beviset er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato. Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi ved at kontakte udbyderen, jf. kontaktinformationen.

Saldo:
Saldo på gavekortet kan ses på www.koegehandel.dk.

Reklamation:
I henhold til den danske købelov har du 2 års reklamationsret på dit køb.
Reklamationsretten gælder fra den dag du gennemfører betalingen eller fysisk modtager forsendelsen.

Fejllevering eller defekt forsendelse: Skulle du mod forventning modtage et forkert eller defekt gavekort, bedes du hurtigst muligt pr. e-mail orientere om hvori fejlen/defekten består.

Fortrydelsesret:
Du har 14 dages fortrydelsesret/returret fra den dag du modtager gavekortet. Fortryder du dit køb af gavekortbevis købt online, som endnu ikke er blevet ombyttet til fysisk gavekort, skal du kontakte Køge Handel skriftligt senest den 14. dag efter modtagelsen om at du fortryder købet. Fortryder du købet af et fysisk gavekort, skal du henvende dig hos Køge Handel med kortet og den hvide slip med info om salgsstedet, beløb og kortnummer, senest den 14. dag efter købet. I begge tilfælde, gælder det at pengene på kortet kan refunderes mod et gebyr på 25 kr. pr. udstedt gavekort.

Hvis du sender gavekortet retur, skal det være i samme stand, som da du modtog det. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du inden for 30 dage få den fulde købesum tilbage efter vi har modtaget din henvendelse/forsendelse retur og haft lejlighed til at undersøge den. Pengene vil herefter blive indsat på din konto. Reg. og konto nr. bedes derfor oplyst i e-mailen/forsendelsen.

Persondatapolitik:
Den gældende persondatapolitik kan til enhver tid findes på hjemmesiden www.sparxpres.dk.

Aktivering af gavekortet:
Gavekortet/beviset er aktivt og klar til brug ved gennemførsel af betaling.

Anvendelse af gavekortet:
Dit Køge Handel gavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i Køge. Gavekortet anvendes med pinkode og kan dermed anvendes på samme måde som et almindeligt betalingskort. Gavekortet er således et ikke personligt ihændehaverbevis. Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet.

Du accepterer derfor, at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse. Der samme er selvfølgelig gældende for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det.

Har du problemer med gavekortet/-beviset eller ønsker du at klage, bedes du henvende dig til:
Køge Handel
Vestergade 1, 4600 Køge
Tlf.: 4023 7008
E-mail: [email protected]

Du er også berettiget til at klage direkte til konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller via e-mail [email protected].

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected].

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet, skal du henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Hvem står bag kortet:
Elektroniske gavekort via Køge Handel administreres af SPARXPRES, som er en afdeling af Spar Nord Bank A/S.

Lovvalg og værneting:
Ethvert køb af gavekort er underlagt dansk ret. Enhver tvist om gavekortet, der involverer udbyderen skal indbringes ved en byret i Danmark med mindre præceptiv lovgivning bestemmer andet.

Ikrafttræden:
Disse Handelsbetingelser gælder fra og med den 27.11 2019.